Trots IJsselmonde , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://ijsselmonde.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Hierom Waterschap Opheffen
Een waterschap is bij wet op afstand gezet van de rijks- en provincieoverheid. Het is een z.g. zelfstandig bestuursorgaan met eigen bestuur, gebouwen, faciliteiten en personeel. Maar waterschappen hebben sinds niet al te lange tijd een eigen parlement met getrapte vertegenwoordigers van diverse geledingen, zoals boeren, burgers, etc. Dat parlement moet bestuur en directie controleren. Daarmee onttrekt een waterschap zich volledig aan het parlement of aan provinciale staten. Dit kost extra geld en is niet nodig.
Een waterschap heeft een belangrijke taak in de waterhuishouding in een land, dijken, afvoer van water, etc. Maar gemeenten en provincie hebben daar ook taken en het Rijk via Rijkswaterstaat. Het land is overgeorganiseerd. Trots op Nederland wil dat de waterschappen hun zelfstandigheid verliezen en opgaan in een centrale orgaan als Rijkswaterstaat. Ook de provincie en de gemeenten zouden dan taken moeten afstaan. Dat brengt alles in een hand en voorkomt dubbele inspecties en overlegstructuren, doublures bij materieel en personeel.
Een ander probleem is dat controle door het parlement niet bestaat en dat er nogal goudgerande projecten worden uitgevoerd in naam van de veiligheid. Dat kan veel goedkoper.
Nu kan Rijkswaterstaat te groot worden door deze toevoeging en Rijkswaterstaat is ook al zo´n zelfstandig bestuursorgaan waar door de complexiteit het parlement weinig grip op heeft. Zouden we die dienst dan niet splitsen in een rijksdienst voor waterzaken en een voor vervoerszaken op de weg. Die twee zaken hebben toch weinig met elkaar vandoen. De diensten zouden dan in het parlement verantwoording moeten afleggen over begroting en jaarverslag en de minister moet dat beleid verdedigen. Zo hebben we ook een aparte dienst voor vervoer door de lucht.
Trots op Nederland pleit dus voor eenvoudiger organisatie, afschaffing van waterschap parlement, goedkopere uitvoering en reorganisatie van de verschillende diensten op gebied van waterbeheer. Dat kan niet in een keer, maar daar moeten we naar toe werken.
Kenniscentrum Trots op Nederland
Zie ook: www.trotsnl.nl

***************************** Wat levert het op? ****************************

De club waar alle waterschappen bij zijn aangesloten, de Unie van waterschappen (UWV), geeft zelf toe dat opheffen van het waterschap elk jaar weer EUR 23.000.000,00 (23 miljoen) oplevert. Overigens spreken andere bronnen van iets van jaarlijks EUR 300.000.000,00 (300 miljoen).

Daarnaast kan iedereen bedenken dat het makkelijker is als je te maken hebt met minder bestuurslagen, die elk hun eigen regeltjes, formulieren enzovoorts hebben.

***************************** Wie wil dat nou? *****************************

Het radio 1 programma "Stand.nl" heeft de stelling ´het waterschap moet worden afgeschaft´ op internet gezet. 69 procent (meer dan tweederde) was het hier mee eens.