Trots IJsselmonde , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://ijsselmonde.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen 2015-2019Beste meneer, mevrouw,

Trots op Nederland (opgericht door Rita Verdonk) doet mee met de Waterschapsverkiezingen.
Hieronder onze belangrijkste punten. Ook kunt u kijken op: www.trotsnl.nl
U kunt mij mailen: marcel.vink@hotmail.NL, of faxen: 084 – 871.22.18.
Vriendelijke groet, Marcel Vink, lijsttrekker.
* In het ´waterschapsparlement´ krijg je ´salaris´ (uw belastinggeld), ik wil dit niet aanpakken.      
 * Wij betalen alles zelf, niet van uw belastinggeld.

     (Eventuele giften: NL 49 ABNA 05.71.51.22.32)

Verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen 2015-2019
1. Waterschap afschaffen
Door het waterschap af te schaffen kan er veel geld en bureaucratische rompslomp worden bespaard. Dit terwijl de belastingbetaler niet minder waar voor zijn/haar geld krijgt.
Trots op Nederland wil dat de overheid eerst op zichzelf bezuinigd. Om het waterbeheer efficiënter uit te voeren wil Trots op Nederland dat de waterschappen worden omgevormd tot uitvoeringsorganisaties onder verantwoording van Rijkswaterstaat.

2. Geen hoofddoekjes achter de balie
Bij alle overheden moeten uitingen van religie zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dit geldt voor alle religies.
De overheid vertegenwoordigt het algemeen belang en is geen werkplek of uitlaatklep voor deelbelangen en aparte doelgroepen. Elke voor burgers zichtbare uiting die behoort tot een geloof, cultuur of deelbelang wordt geweerd uit de overheid.  Als burgers te maken krijgen met de overheid, mogen ze er vanuit gaan dat ze worden behandeld op basis van neutraliteit. Ze mogen niet het idee krijgen dat ze worden behandeld op basis van de normen en waarden van een onderscheidende groep mensen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond. Als je voor de overheid wilt werken accepteer je dat je het algemeen belang uitstraalt.

3. Geen geldverkwisting op kosten van de belastingbetaler
Minder investeren: De investeringen van waterschappen dienen beter beoordeeld te worden, omdat er nu te veel mooie en dure oplossingen worden gekozen en dat kan goedkoper.
Uitgaven verminderen: De organisatie dient regelmatig op de schop genomen te worden, wat kan leiden tot enorme kosten besparingen.
Trots op Nederland wil dat benoemde bestuurders integer zijn, door ze ook financieel aansprakelijk te kunnen stellen in geval van aanrekenbare nalatigheid. Dat geldt toch voor ons allemaal, waarom dan niet voor onze bestuurders?

4. Het waterschap mag geen (auto)wegen beheren
Nu worden (auto)wegen beheerd door. 1. Het rijk, 2. De provincie, 3. De gemeenten, 4. Het waterschap. Vier (!) overheden.
Iedereen kan bedenken wat een rompslomp het geeft als er vier wegen een kruispunt vormen, waarbij elke weg een andere beheerder heeft. Deze rompslomp zal minder zijn als het waterschap geen wegen meer beheert.

5. Geen waterschap geld voor ontwikkelingshulp
Ontwikkelingshulp aan het buitenland is geen taak voor het waterschap. Zie bijvoorbeeld: http://www.wshd.nl/nieuws/2014/09/waterschappen-en-gemeente-werken-samen-aan-ethiopisch-project.html
De gelden welke door de belastingbetaler worden opgebracht moeten zoveel mogelijk worden gebuikt voor het werk waarvoor ze bedoelt zijn. Trots op Nederland vindt dat het waterschap geen geld mag gebruiken voor ontwikkelingshulp.

6. Betere controle op het waterschap
Controle op het werk van het waterschap moet beter. Het waterschap parlement is teveel in deelbelangen opgedeeld tussen burgers, boeren en andere stakeholders en denkt te weinig aan het algemeen belang.
Controle op het werk van waterschap is lastig via een getrapt parlement. Afschaffen van die verkiezing en van dat parlement is het beste, maar dat kost veel tijd. Het waterschap zou het huidige parlement meer bevoegdheden moeten geven om een controle op effectiviteit en efficiency beter te kunnen uitvoeren. Nu zien we teveel goudgerande oplossingen omdat het geld (ons belastinggeld) tegen de dijken klotst.

7. Wat is de kerntaak van het waterschap eigenlijk?
Kerntaken discussie.
Het zou goed zijn als het waterschap nog eens een kerntaken discussie voert, wat is nu hun primaire taak en wat is een bijvangst die eigenlijk door gemeente of Rijkswaterstaat gedaan had moeten worden. Dit kan heel verhelderd werken.

8. Minder overheidsdiensten op hetzelfde terrein
Samenwerken met andere rijksdiensten.
Het is nuttig als het waterschap met het waterschap parlement een discussie voert of bepaalde taken van het waterschap niet beter door Rijkswaterstaat, de provincie of de gemeente kan worden uitgevoerd. Nu zijn deze 4 overheidslagen allemaal met waterbeheer bezig, en dat werkt niet altijd goed samen, dat is te veel. Kunnen bepaalde taken niet alleen door het waterschap of alleen door de gemeente worden uitgevoerd. De provincie zou alle waterbeheertaken moeten overdragen aan het waterschap of de gemeente.

9. Uitbesteden van werk
Uitbesteden van werk is goed voor private bedrijven en het waterschap.
Het zou goed zijn als het waterschap nog meer werk gaat uitbesteden aan private gekwalificeerde ondernemingen. Dat bevordert de werkgelegenheid en geeft meer keuze mogelijkheden voor het waterschap. Er zijn voldoende ingenieursbureaus en aannemers die het werk kunnen uitvoeren. Bovendien worden deze private ondernemingen sterker en kunnen beter concurreren in buitenland.

10. Meer verantwoording afleggen
Het waterschap zou niet alleen aan het eigen parlement en marginaal aan de provincie, verantwoording moeten afleggen, maar volledig aan het rijk en daarmee onder controle van de tweede kamer komen.
Omdat de verantwoording van het waterschap alleen aan het eigen parlement (en marginaal aan de provincie) plaatsvindt, is overlap, en samenwerking met andere rijks- en lokale overheden op zich lastig. De autonomie van het waterschap borgt niet de veiligheid van het watersysteem, ook al claimt het waterschap dat wel. De lange historie van het waterschap mag wel eens losgelaten / herzien worden en (het waterschap) heeft geen reden van bestaan meer.

Meer informatie over onze partij: www.trotsnl.nl

Wilt u ons land Nederland vooruit helpen? U kunt deze tekst verspreiden. Bijvoorbeeld via social media. 

Nederland (ons land) zal u dankbaar zijn!