Trots IJsselmonde , , hoofdbestuur@trotsnl.nl http://ijsselmonde.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Voorstel afschaffen lijstverbindingEr is een motie in het parlement aangenomen om de lijstverbinding bij verkiezingen af te schaffen. De minister is zich nu aan het beraden. Een lijstverbinding geeft de partijen die dat aangaan bij verkiezingen een kans meer restzetels binnen te halen. Een restzetel wordt gevormd als het aantal stemmen groter is dan overeenkomt met de kiesdeler voor een zetel. Door die reststemmen van 2 of meer partijen te combineren is de kans groter toch een zetel binnen te halen voor een van die partijen.

Het doel van deze regel was dat partijen meer gaan samen werken ook op langere termijn, dat schijnt sinds 2000 niet te gebeuren. Het aantal partijen neemt zelfs toe. De vraag is of dat komt door deze regel of door het beleid van de grotere regeringspartijen die zich langzaam van de kiezer vervreemden. De Raad van State heeft gezegd dat er geen juridische noodzaak is lijstverbinding af te schaffen, het is een politieke zaak. Een lijstverbinding komt voort uit politieke overwegingen van partijen en de mogelijkheid restzetels te verwerven.

Democratie is bovendien gebaat bij directe vertegenwoordiging zoals we die in Nederland kennen en niet een getrapt systeem zoals in de UK, zie drama met UKIP en geen kiesdrempel zoals in Duitsland, zie drama met de FDP.

Trots op Nederland is dan ook van mening dat:

  • lijstverbindingen niet afgeschaft moeten worden, want verbindingen vergroten de kans op samenwerken,
  • een lijstverbinding niet een eendagsvlieg moet zijn,
  • een kiesdrempel niet mag worden ingevoerd, omdat elke nieuwe partij eens met één zetel begint, dat is democratie.

Trots heeft haar standpunt bij de rijksoverheid als commentaar op het voornemen tot afschaffen van lijstverbinding neergelegd.

kenniscentrum Trots op Nederland